VRH
Image Alt

Tunis

MAHDIA

Važno obaveštenje - VIZE za Tunis

Poštovani putnici,

Ovim putem vas obaveštavamo da je Tunis uveo vize za sve državljane Republike Srbije.

Cena vize za srpske državljane je 20 € (60 TND) i kupuje se prilikom ulaska u Tunis, na aerodromu, u toku pasoške kontrole. 

Sama procedura traje do 30 minuta

Zahtev za vizu je neophodno dostaviti najmanje tri dana pred dolazak putnika, pa vas molimo da nam dostavljate brojeve pasoša.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih a neiskorišćenih usluga nastalih usled nemanja vize smatraće odustankom na dan putovanja. 

Za individualna putovanja zahtev za vizu se podnosi u ambasadi Tunisa u Beogradu (ili u ambasadi Tunisa u zemlji prebivališta).

 

You don't have permission to register