VRH
Image Alt

OHRID 1. Maj

OHRID 1. Maj

Cena od €90 / po osobi
(0 Reviews)

5 DANA (3 noćenja)     

TERMIN:  28.04 – 02.05.2023.

Pre 2400 godina Ohrid je bio poznat pod imenom Lihindos, što u prevodu znači Božanska svetlost, dok današnji, ne takospektakularan, naziv Ohrid potiče od slovenske reči “o hrid”, prema položaju grada koji zapravo leži na hridi koja se uzdiže iznadOhridskog jezera. Ohridsko jezero, poznatije kao “makedonsko slatkovodno more” i “muzej živih fosila” je jezero koje je nastalo pre nekoliko miliona godina tektonskim pomeranjem zemljišta. Pored zanimljive istorije i prelepih crkava ovo mesto je centar zabave zbog čega smo ga i odabrali za prvomajsko putovanje pod nazivom “Lake break”.

 

 

Cena je garantovana za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja. “Special travel agency” zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi ugovor. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije “Special travel agency” uskljadjen sa YUTA standardom.

Davalac garancije TRIGLAV OSIGURANJE ADO travel@triglav.rs, telefon: 0113305100, broj polise (garancije) 470000049541, datum izdavanja polise (garancije) 01.10.2021. Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 100.000 evra i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača.

Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS. Osiguranjem se obezbeđuju:

U slučaju insolventnosti:

–              troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska;

–              potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao:

–              potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;

–              potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga usluga obuhvaćenih programom putovanja.

U slučaju  štete nanete putniku:

–              potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao;

–              potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti na sledeći broj telefon +381 (11) 33 05 100 i mail adresu travel@triglav.rs. Pozivanjem Call Centra moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju i potpunu podršku putniku.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

Licenca  Republike Srbije za organizovanje turističkih putovanja OTP 108/2021 kategorija A.

Osoba zadužena za prijem i rešavanje reklamacija je Dragomir Ćoso. Adresa i kontakt za reklamacije je office@puzzlegroup.org i 011/3232642.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja  Special travel agency. Licenca  Republike Srbije za organizovanje turističkih putovanja OTP 108/2021 kategorija A.

 

5

Tour Plan

1

28.04. (prvi dan)

Okupljanje putnika u kasnim popodnevnim/večernjim časovima na parkingu kod Lokomotive u Novom Sadu, na parking kod Sajma u Beogradu ili parking kod Dis-a u Nišu. Vožnja preko Srbije i Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti.
2

29.04. (drugi dan)

Dolazak na Ohrid i smeštanje u sobe. Obilazak grada: Radionica hartije, crkva Sv.Sofije, crkva Sv.Jovana Kanea, Plaošnik, rano hrišćanska bazilika, crkva Sv.Klimenta i Pantelejmona, Samuilova tvrđava, crkva Sv.Bogorodice Perivleptos, antički amfiteatar itd. Nakon info ture, sledin žurka na brodu (fakultativno) koju nastavljamo u jednom od klubova koji se nalaze na obali jezera! Povratak u smeštaj i spremanje za večernju žurku. Welcome Party na kome će nastuputi jedan od poznatih izvođača. Noćenje.
3

30.04. (treći dan)

Fakultativni obilazak manastira Sv.Naum i Biljaninih Izvora. Posmatraćete ušće Crnog Drima u Ohridsko jezero, uživaćete u legendi o vili Jezerki i Biljaninim suzama, čućete otkucaje srca iz kovčega Sv.Nauma, probaćete lekovitu vodu u vrtu crkve Sv.Petke, kupićete najlepše suvenire ukrašene ohridskim biserima. Nakon povratka sa izleta spremili smo dnevnu žurku. Povratak u smeštaj i spremanje za večernju žurku. Noćenje.
4

01.05. (četvrti dan)

Fakultativni izlet u Strugu i Vevčane! Nakon povratka sa izleta nastavljamo sa druženjem na dnevnoj žurci. U večernjim časovima smo pripremili oproštajnu žurku.. Noćenje.
5

02.05. (peti dan)

Napuštanje smeštaja i polazak za Srbiju u jutarnjim časovima (oko 10:00h). Obilazak Skoplja: Dušanov most na Vardaru, tvrđava Kale, Mustafa-Pašina Džamija, Stari Bazar. Polazak za Niš/Beograd/Novi Sad u poslepodnevnim časovima. Dolazak u Niš/Beograd/Novi sad u kasnim večernjim časovima.

Apartmani:  90e (Lapidarium, Passage, Felix, Biser, Celus, Bodle, Dac, Dimar, Marija)

Hotel: 110e (Aleksandrija, Arte)

 

Cena aranžmana obuhvata:

 1. Prevoz autobusom na relacijama prema programu putovanja,
 2. Tri noćenja u smeštaju iz tabele,
 3. Usluge pratioca grupe za sve vreme aranžmana,
 4. Organizacioni i drugi troškovi agencije.

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

 1. Boravišnu taksu - 1€ po noći (plaća se u agenciji),
 2. Doplata za 1/2 smeštaj 10e po osobi
 3. Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje 800rsd (Osigurana suma 30.000 evra, Triglav osiguranje),
 4. Fakultativne troškove (ulasci za žurke, obilazak manastira Sveti Naum i Biljaninih izvora, Žurka na brodu, izlet Struga i Vevčani),
 5. Troškovi promene već potvđenih rezevacija – 1000 rsd po promeni,
 6. Individualne troškove putnika.

 

Za SOPSTVENI PREVOZ cena se umanjuje  30€

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje: depozit 2 000 RSD prilikom rezervacije, II rata 3 000 RSD mesec dana nakon prijave, ostatak u ratama najkasnije

do 15. aprila po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

 • Čekovi građana: mogućnost plaćanja u ratama do 01.07.2023. godine bez kamate
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije koja mora biti realizovana do 7 dana od datuma izdavanja

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.

You don't have permission to register